Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku easyCALL.pl Spółka Akcyjna (PLESCLL00010)

Zarząd Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2022 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

ECL Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ za 2021 r.pdf

ECL Projekty uchwał ZWZ za 2021 r.pdf

ECL_Formularz_Glosowania_ZWZ_za_2021_r.pdf

ECL Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ za 2021 r.pdf

ECL Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ za 2021 r.pdf

ECL Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ za 2021 r.pdf

 

=====

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 roku easyCALL.pl Spółka Akcyjna (PLESCLL00010)

Zarząd Easycall.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2022 r. na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

ECL_Ogloszenie_NWZ_2022-03-25_r.pdf

ECL_Projekty_Uchwal_NWZ_2022-03-25_r.pdf

ECL_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosy_NWZ_2022-03-25_r.pdf

ECL_Pelnomocnictwo_OF_NWZ_2022-03-25_r.pdf

ECL_Pelnomocnictwo_OP_NWZ_2022-03-25_r.pdf

ECL_Opinia_Zarzadu_akcjeD_2022-03-25_r.pdf

ECL_Formularz_Glosowania_NWZ_2022-03-25_r.pdf

=====

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku easyCALL.pl Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Easycall.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 16:30. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

ECL_Ogloszenie_ZWZ_.pdf

ECL_Projekty_Uchwal_ZWZ_.pdf

ECL_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosy_ZWZ_.pdf

ECL_Formularz_Głosowania_Pelnomocnik_ZWZ_.pdf

ECL_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_.pdf

ECL_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_.pdf

Przewiń do góry